Headerbild

Kanotsällskapet Ägir

för kajakpaddlare i Uppsalaregionen

Hantering av personuppgifter

I och med införande av GDPR, reglemente för hantering av personuppgifter, har KS Ägir tagit fram ett policydokument. Sammanfattningsvis innebär detta att föreningen, i samarbete med Svenska Kanotförbundet/RF, hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt, och inte lagrar mer än nödvändigt med information.