Headerbild

Kanotsällskapet Ägir

för kajakpaddlare i Uppsalaregionen

Nyheter från styrelsen December

2012-12-26 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Här kommer några punkter från styrelesens möte den 10/12. Avlopp och slamtank. Nytt bankgiro-nummer för medlemsavgifter. Avstängt vatten i klubbhuset.

Här kommer några punkter från det senaste styrelsemötet:

  • Avloppstanken vid Villa Fristaden är liten och vi bekostar själva tömningen. I.o.m ökad aktivitet i huset, så har antalet tömningar ökat dramatiskt. Vi försöker hitta en lösning tillsammans med kommunen som äger fastigheten, men tills vidare ber vi alla som utnyttjar lokalerna att duscha kort och effektivt.
  • Ytterligare en pekpinnepunkt. Efter träning i gymmet vore det fantastiskt bra om vi alla kan hjälpas åt att se till att vi lämnar lokalen som vi vill hitta den. Sortera undan viktskivor och ställ hantlar i det nya hantelstället.
  • Eftersom stora delar av huset saknar vinterisolering är vattnet avstängt i damernas omklädningsrum och köket. Avloppen är frostskyddade med glykol, så häll inget vatten i avloppen i dessa rum! Damer kan naturligtvis duscha i det som på sommaren är herrarnas omklädningsrum.
  • Vi håller som bäst på att byta rutiner och system för klubbens ekonomi. Medlemsavgifter för 2012 ska betalas till bankgironummer 786-9464.