Headerbild

Kanotsällskapet Ägir

för kajakpaddlare i Uppsalaregionen

Kallelse till Kanotsällskapet Ägirs 85:e

2014-02-26 i Allmänt

ÅRSMÖTE lördagen den 15 mars 2014 kl 14.00i kanothuset Dagordning enligt stadgarna

ÅRSMÖTE

lördagen den 15 mars 2014 kl 14.00i kanothuset 

Dagordning enligt stadgarna

 

Styrelsen föreslår en ändring av paragraf 11 i stadgarna. Enligt den nuvarande lydelsen av denna paragraf anses en medlem som inte betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår ha begärt utträde ur föreningen. Styrelsen föreslår att lydelsen av paragraf 11 ändras till “Medlem som inte har betalat medlemsavgift vid innevarande verksamhetsårs utgång får anses ha begärt utträde ur föreningen”.

 

Kallelse och dagordningen finns anslagen i

kanothuset. Styrelsens redovisningshandlingar

finns att tillgå i kanothuset senast en vecka före årsmötet.

 

Efter årsmötesförhandlingarna

Medaljutdelning för KM 2013

Stipendieutdelning

Fika

 

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna