Headerbild

Kanotsällskapet Ägir

för kajakpaddlare i Uppsalaregionen

Årsmöte

2016-01-14 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Kallelse, Ägirs 87:e Lördag 12 mars kl 14.00 Årsmöte Kallelse och dagordning finns anslagen i kanothuset, samt utskickad med Ägiraren till samtliga medlemmar.

Styrelsens redovisningshandlingar finns att tillgå i kanothuset senast en vecka före årsmötet.

 

Styrelsen föreslår årsmötet:

- att besluta om oförändrade medlemsavgifter för år 2017; 250 kr för enskild medlem och familjeavgift för samma hushåll 350 kr.

Efter årsmötesförhandlingarna:

- Stipendieutdelning

- Fika

 

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! /Styrelsen