Headerbild

Kanotsällskapet Ägir

för kajakpaddlare i Uppsalaregionen

Anläggande av kommunalt avlopp

2016-11-07 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Vi får nu äntligen kommunalt avlopp och nya vattenledningar till klubbhuset! Läs mer om detta! Viktigt att inte parkera innanför stängslet under tiden som arbetet pågår, åtminstone t.o.m. v46, kanske hela november. Toaletterna stängs av tidvis.

Anläggande av kommunalt avlopp pågår

UppsalaVatten har under vecka 44 förlagt en tryckledning och ny vattenledning  Mälarvägen-”vårt” grindhål. Prel. efter vecka 46 fortsätter PEAB att schakta och förlägga fortsättningen på ledningarna fr. grindhålet förbi ”Fiskarnas hus” till bef. slamtank.

Innan slamtanken tas bort sugs den ur. När detta är utfört måste vi/Ägir se till att inte använda våra toaletter eller handfaten (på toa) efter det att tanken är tömd. PEAB´s ansvarige kommer att kontakta Ägir när tanken är tömd. Styrelsen kommer då att stänga av toaletterna.

En s.k. LTA-anläggning anordnas sedan på platsen där den gamla slamtanken legat. Avloppet kommer därefter att pumpas via tryckledningen till stamnätet.

Välj att parkera bilar utanför stängslet medans arbetena pågår.  

/Styrelsen