Headerbild

Kanotsällskapet Ägir

för kajakpaddlare i Uppsalaregionen

Anläggning av kommunalt avlopp nu klart!

2016-12-06 i Allmänt

Vi har nu äntligen fått installationen av kommunalt avlopp färdigställd. Toaletterna fungerar igen, och duschen likaså.

Nya avloppsanläggningen

har den 24 november driftsatts och arbetena har slutbesiktigats. Det innebär att toaletterna som Ägir tvingats stänga av under arbetena nu åter är tillgängliga. Likaså är den nyförlagda kallvattenservisen också inkopplad – som innebär att duschen fungerar igen.

Det kvarstår dock en del smärre besiktningsanmärkningar som entreprenören PEAB resp. Uppsala vatten ska avhjälpa. Dock inga anmärkningar som hindrar vårt nyttjande av kanothuset.

Styrelsen